REGULAMENTUL CAMPANIEI „Reteta preferata a copilului”

Art. 1. ORGANIZATORUL
(1) Organizatorul campaniei „Reteta preferata a copilului” (denumita in continuare “Campania”) este SC IT STUDIO SOLUTIONS SRL cu sediu in Bucuresti, Aleea Apostol Margarit Nr3 Bl.108 scA ap.5, Sector 3, CIF RO12047392, Nr. Inregistrare Registrul Comertului: J40/7084/1999, proprietarul sitului gastropedia.ro
(2) Decizia de derulare a acestei Campanii conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament oficial (denumit in continuare „Regulament Oficial”), prin intocmirea unui act aditional, care va fi adus la cunostinta publicului in maniera descrisa la Art. 8 din prezentul Regulament.

Art. 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE
Campania este organizata si se desfasoara in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
(2) Campania va incepe la data de 08 august 2016 si se va incheia la data 18 sptembrie 2016. In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungeasca durata acestei Campanii, acest fapt va fi adus la cunostinta publica pe gastropedia.ro.
(3) Premiul acestei Campanii trebuie sa fie revendicat in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acel premiu nerevendicat ori necastigat din cadrul Campaniei va ramane la dispozitia Organizatorului.

Art. 3. DREPT DE PARTICIPARE
(1) La aceasta campanie pot participa toate persoanele fizice avand cetatenie romana, cu domiciliul in Romania.
(2) Participarea la aceasta Campanie presupune acceptul expres si anticipat al castigatorilor referitor la faptul capersoana sa, numele, localitatea in care domiciliaza pot fi facute publice si folosite de catre Organizator in scopuri de publicitate si marketing, fara nici un fel de plata din partea Organizatorului pentru o astfel de utilizare. Organizatorul se obliga ca orice dezvaluire catre public, in contextul prezentului Regulament Oficial:
– sa se limiteze numai la castigatorul premiului Campaniei;
– va include numai numele, prenumele, orasul de resedinta (aceleasi cu cele din buletin).
(3) Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului Oficial si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament Oficial, inclusiv a oricaror modificari aduse de Organizator Regulamentului si aduse la cunostinta publicului in conformitate cu prevederile Art. 1, alin (2) de mai sus.

Art. 4. MODUL DE DESFASURARE
Pentru a se inscrie la aceasta Campanie, Participantii (persoane fizice) care indeplinesc dreptul de participare conform Art. 3 trebuie sa faca urmatorii pasi:
Sa gateasca un fel de mancare la alegere
Sa faca poze
Sa scrie reteta tipului de mancare ales
Sa trimita textul si fotografiile prin email la adresa contact@gastropedia.ro

Prin trimiterea emailului Participantul isi da acordul expres pentru folosirea de catre Organizator a informatiilor continute in acesta, in modurile prevazute in prezentul Regulament Oficial. De asemenea, in momentul semnarii formularului opereaza si cesiunea drepturilor patrimoniale de autor catre Organizator, in conditiile mentionate la Art. 4, alin (4) din prezentul Regulament Oficial. Participantii sunt responsabili pentru corectitudinea si autenticitatea datelor personale inscrise in Campanie. Orice eroare in transmiterea datelor nu atrage raspunderea Organizatorului.
(2) Fiecare Participant poate trimite un numar nelimitat de retete
(3) Inainte de a fi publicate in microsite-ul dedicat Campaniei, toate materialele inregistrate vor trebui sa treaca printr-un proces de moderare, in urma caruia, doar materialele care respecta cerintele minime ale acestei Campanii vor fi publicate pe microsite.

(4) Prin participarea la Campanie, in forma mentionata in Regulamentul Oficial, Participantii cesioneaza Organizatorului, in mod exclusiv, nelimitat in timp si spatiu, toate drepturile patrimoniale de autor sau de imagine precum si drepturile conexe asociate acestora, asupra sau in legatura cu pozele realizate si sunt de acord ca Organizatorul sa le incarce pe platforma dedicata concursului sau ca Organizatorul sa le foloseasca, in orice alt mod considera potrivit, chiar si in moduri imprevizibile la momentul cesiunii acestor drepturi, fara a avea nicio pretentie materiala fata de Organizator in legatura cu acest transfer.
(5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica sau exclude din Campanie, textele si pozele care fie nu respecta conditiile mentionate in prezentul Regulament Oficial, fie au fost realizate de catre persoane fizice care nu respecta conditiile prevazute in Regulamentul Oficial pentru a se califica drept Participanti la Campanie.
(6) Toate retetele pot sa fie votate printr-un comentariu in pagina retetei. Castiga reteta care la sfarsitul perioadei a adunat cele mai multe comentarii pozitive.
(8) Castigatorul va fi publicat pe gastropedia.ro in data de 1 August.

Art. 5. CONDITII PENTRU DESEMNAREA CASTIGATORULUISI ACORDAREA PREMIULUI
In termen de 5 zile lucratoare de la data desemnarii castigatorilor, Organizatorul, va contacta, prin email, la adresa de email cu care s-a inregistrat in Campanie, castigatorul.
In termen de maxim 3 zile de la data contactarii sale, castigatorul este obligat sa transmita, prin email, la adresa mentionata de Organizator, o copie a unui act de identitate si adresa pentru livrarea premiului.
In termen de maxim 5 zile lucratoare, Organizatorul va verifica respectarea de catre posibilul castigator a tuturor conditiilor mentionate in prezentul Regulament Oficial, atat pentru Participanti cat si pentru castigatori.
In cazul in care primul Participant extras in urma tragerii la sorti (i) nu respecta termenul mentionat mai sus sau refuza sa transmita sau nu transmite Organizatorului copii ale documentelor mentionate in alin (2) de mai sus, sau (ii) in urma verificarilor efectuate de Organizator, se constata ca acesta nu indeplineste conditiile mentionate in prezentul Regulament Oficial, atunci Organizatorul nu il va confirma/valida drept castigator al Campaniei si vor proceda la contactarea rezervelor, in ordinea numarului de comentarii pozitive primite. Acest proces se va repeta pana la validarea unui posibil castigator sau pana la epuizarea tuturor rezervelor.
Premiile nu se va acorda in urmatoarele cazuri:
din motive independente de vointa Organizatorului, acesta nu poate lua legatura cu Participantul castigator precum si cu niciuna dintre rezervele extrase in termenul stabilit in prezentul Regulament Oficial;

Castigatorii desemnati de Organizator nu isi ridica premiul la data stabilita de comun acord cu Organizatorul.
Dupa desemnarea castigatorului, identitatea acestuia, impreuna cu datele de identificare, va fi publicata pe pagina oficiala de facebook a gastropedia.ro, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

Art. 6. PREMIILE
In cadrul acestei campanii, Organizatorul va acorda urmatorul premiu: Un Blender Philips HR2100/00.
Valoarea totala comerciala a premiului oferit in cadrul Campaniei este de 184 lei.
(2) Premiile sunt atribuite conform mecanismului descris in prezentul Regulament Oficial.
(3) Castigatorul premiului oferit in cadrul Campaniei nu are posibilitatea sa solicite sau sa primeasca contravaloarea in bani a acestuia sau schimbarea lui cu alte bunuri sau servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiului.
(4) Numele castigatorului va fi facute public potrivit legislatiei in vigoare pe pagina de facebook oficiala a gastropedia.ro, in termen de 5 zile de la data validarii castigatorilor.

Art. 7. Inmanarea premiilor
(1) Premiul va fi acordat la data stabilita de comun acord de catre castigatori si Organizator, fiind incheiat un proces-verbal de predare-primire.

(5) Premiul se transmite castigatorului prin curier, la adresa declarata prin email, in termen de maxim 30 zile de la data validarii sau poate fi ridicat direct de catre castigator, daca locuieste in Bucuresti. In momentul primirii premiului, fiecare castigator va semna un proces verbal de predare-primire.

Art. 8. REGULAMENTUL PROMOTIEI
(1) Prin participarea la Campania „Reteta perfecta pentru vara”Participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui Regulament Oficial.
Art. 9. LITIGII
(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

Art. 10. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE
(1) Campania poate inceta inainte de termen in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania, printr-o decizie unilaterala a Organizatorului.
(2) Situatiilor avute in vedere la Art. 10 le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.

Art. 11. RESPONSABILITATE
Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.
(2) Organizatorul Campaniei „Reteta perfecta pentru vara”nu va avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000, asa cum a fost modificata si completata ulterior.

Art. 12. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
(1) Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor/castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
(2) Participarea la aceasta promotie prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul participantului cu clauzele acestuia.
(3) Tuturor Participantilor la promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001.
(4) Inscrierea la aceasta Campanie reprezinta acordul expres al Participantului ca datele lor sa fie pastrate si prelucrate de compania SC IT STUDIO SOLUTIONS SRL. Scopurile prelucrarii acestor date sunt: desemnarea castigatorului Campaniei,pastrarea datelor in departamentul contabil al Operatorului in vederea raportarii anuale catre Autoritatile Fiscale, informarea Participantului despre oferte, mesaje publicitare şi de marketing, produse gratuite, informaţii despre promoţii prin poştă, telefon, SMS sau alte mijloace de comunicare cu privire la produsele si serviciile oferite de Organizator si de partenerii sai.
(7) La cererea Participantilor, adresata in scris SC IT STUDIO SOLUTIONS SRL LLC se obliga:
– sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
– sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
– sa inceteze in mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.